top of page

Vi levererar kunskap och infrastruktur för landbaserat vattenbruk

Pond arbetar eller har arbetat med följande med flera: Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, SIDA, Göteborgs Universitet, Vinnova, Boverket, Chalmers, Swemarc, SLU, White, Wingårdhs, flera kommuner och regionala myndigheter. Våra projekt spänner över allt från att bygga fiskodlingar, driva projekt i Afrika, servera clarias till politiker, skolbarn eller Guide-Michelin-kockar. Allt detta är viktigt och en del av att omvandla dåliga matvanor till mycket bättre.

bottom of page