top of page

En värld - en metod

MAKRILL.png
Ge haven en paus -
producera fisk på land
med Pond!

Den exploderande befolkningen i världen behöver näringsrik mat producerad utan negativ påverkan på människor och miljö. Det är därför vattenbruk är världens snabbast växande livsmedelssektor. Pond är en av drivkrafterna inom området med fokus på praktiska lösningar baserade på nordisk tillit och expertis inom nutrition och livsmedelsteknologi. Pond är ett svenskt företag med fokus på småskaligt vattenbruk på landsbygden och i städer runt om i världen. 

Varför fisk?

Fisk använder mindre vatten, energi och foder än något landlevande djur. Fisk är dessutom näringsrik och omtyckt över hela världen. Men vi borde – i större utsträckning – lämna den vilda fisken i vattnet och gå på vattenbruk. Varför?

Problem

Den globala aptiten på blått protein växer snabbt. Våra hav och sjöar kan inte leverera på grund av överfiske och miljöförstöring. Nu sätter världen sitt hopp till vattenbruk. Världsbanken, FAO FN och andra myndigheter förutspår en enorm tillväxt av odlad fisk. Ett stort problem är att vanligt vattenbruk bygger på marint protein och fettsyror. Det förstör också miljön med genetisk kontaminering och föroreningar. Det finns också en oroväckande obalans i kapacitet. 93 % av odlad fisk kommer från Asien. Bara lite mer än 1 % från Afrika. 

Marknaden

Lokal fisk och grönt är hög efterfrågan. I Sverige importeras 90 % av odlad fisk. 70 % av grönsakerna är importerade. Vattenbruket förväntas växa enormt de kommande decennierna.

Man talat om"Sjömatglappet". Sverige borde konsumnera 180 000 ton sjömat om året. Men når bara 130 000 ton. Av dessa är 30 000 ton svenska. Och 80% av den svenska fiken kommer från överfiskade bestånd. 

 

De arter som förutspås växa mest är inte lax utan clarias, karp och andra allätare och växtätare. 

 

Vi föreslår inomhusodling och containerodling av fisk. Alltid i intim relation till växtproduktion. Vi är angelägna om att öka tillväxten men inte inom den vanliga affärsmodellen som riskerar biologisk mångfald, klimatmål och karma. Allätare som vår clarias är välsmakande och överlägsen i tävlingen om hållbarhet. 

BURMA.RÖDHATT.JPG

God, robust, snabbväxande – det är clarias!

Pond arbetar med landbaserat vattenbruk. Att hoppa över öppna burar i sjön eller havet är bra i sig eftersom landbaserat innebär att du kan kontrollera avfall som resurser och eliminera till exempel patogener. Laxen rymmer och förstör de vilda fiskbestånden. Bara landbaserat som princip räcker inte. Vi tror att den framtida kategorin att odla är växtätare och allätare som clarias, tilapia och karpar. Dessa fiskar kan matas med foder baserat på avfall och växter från fält i grannskapet istället för fiskfoder baserat på fisk som borde stannat i havet! Köttätare är svårare att utfodra med lokalt foder. 

Färsk fisk på is

Sverige behöver 180 000 ton skaldjur för att följa de nationella riktlinjerna för näring.

 

Idag äter vi 130 000 ton

varav endast 30 000 ton kommer från Sverige.

Ponds DNA

Niklas Wennberg, VD och grundare av Pond, har lång erfarenhet som svensk miljöexpert, efter att ha ägnat de senaste 30 åren åt att utveckla standarder och modeller för resiliens i städer och på landsbygden med mat som nyckelfaktor. Niklas har engagerats av SIDA att införa miljömärkning av fisk inom fångstfiske och vattenbruk i tio sydostasiatiska länder. Han ledde också processen som levererade det första skandinaviska miljömärkningssystemet för fisk från nordiska vatten.

 

2008 bestämde sig Niklas för att hoppa över slipsen och fokusera på urbant jordbruk. Han köpte gummistövlar för att jobba med stökiga prototypverkstäder i urban verklighet – inte i labb. Till att börja med samlade han och hans team 2009 kristna, judar och muslimer och tillsammans introducerade de de första innerstadsgrisarna i Göteborg, Sverige. Grisar som gör om gräsmattor till köksträdgårdar är numera en normalitet i urbana Göteborg och Sverige. Niklas och hans verksamhet gick vidare till nya hands-on-prototyper tillsammans med undervisning vid Göteborgs universitet och Chalmers Architectures Masters program - Design for Sustainable Development.

Grisarna är allätare och perfekta för att omvandla urbant matavfall till prosciutto. Redan från början var målet att introducera ”vattengrisar” i Göteborg som gör samma sak som de fyrbenta. 

Personerna bakom Pond har unik erfarenhet från olika industriområden inklusive utveckling av medicinsk utrustning och från livsmedelsproduktion i Asien, Afrika och Europa. En av ägarna byggde och förvaltar idag Sveriges största golfbana och har varit en ledande karaktär i att omvandla kommuner till sociala och miljömässiga högpresterande i 30 år. Styrelseordförande har under många år varit en auktoritet i storskaliga produktionsenheter för fisk, grönt och energi.

Niklas med team öppnade Sveriges första urbana fiskodling 2014. Flera svenska ministrar har besökt Ponds olika anläggningar samt forskare från NASA och studenter från hela världen.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad när vi går från industriellt uppfödda nötkreatur, kycklingar och grisar till matkultur baserad på grönsaker och fisk som odlas nära konsumenten och med noll antibiotika och nästan noll avfall. En värld en metod.

TED.GÖTEBORG.jpeg

Pond har vid flera tillfällen anlitats av NASA-forskare för att diskutera fiskodling på udda platser. Som på Mars.

 

Pond är det lilla företaget med en imponerande röst.

 

Vi är glada över att bli inbjudna till de stora scenerna. 

bottom of page